* Delhi Pratibha Puraskar online form submission dead line is January 16th, 2020

Awardees

2017
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Pt. Budhadev Dasgupta


"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Pt. Anindo Chatterjee


"Sangeet Shree"
Pt. Ronu Mazumdar


"Delhi Ratna"
Vidushi Ranjana Gauhar


2016
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Pandit Chhannulal Mishra
(Vocal)


"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Pandit Suresh Talwarkar
(Tabla)


"Sangeet Shree"
Pandit Brij Narayan
(Sarod)


"Delhi Ratna"
Ustad F Wasifuddin Dagar
(Vocal)


"Bharat Kala Ratna"
Baba Shri Yogendra
(Art - Kala)


2015
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Vidushi Sulochana Brahaspati
(Vocal)


"Sangeet Shree"
Padma Shri Pt. Gajendra Narayan Singh


"Delhi Ratna"
Vidushi Rama Vaidyanathan
(Bharatnatyam - Dance)


2014
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Pt. L.K.Pandit
(Vocal)


"Sangeet Shree"
Vidushi Uma Garg
(Vocal)


"Delhi Ratna"
Pt. Shubhendra Rao
(Sitar)


"Delhi Ratna"
Saskia Rao de-Haas
(Cello)


"Sangeet Yuva Ratna"
Rhitom Sarkar
(Classical Guitar)


2013
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Padma Bhushan
Ustad Sabri Khan
(Sarangi)


"Delhi Ratna"
Padma Shri
Pt. Bhajan Sopori
(Santoor)


"Sangeet Shree"
Pt. Baldev Raj Verma
(Vocal)


"Sangeet Yuva Ratna"
Molina Singh


2012
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Padma Bhushan
Vidushi Dr. Yamini Krishnamurti
(Kuchipudi & Bharatnatyam - Dance)


"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Pt. Totaram Sharma
(Pakhawaj)


"Sangeet Shree"
Padma Shree
Vidushi Shanti Hiranand
(Music - Vocal)


"Delhi Ratna"
Vidushi Urmila Nagar
(Kathak - Dance)


2011
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Padma Vibhushan
Pt. Birju Maharaj
(Dance)


"Bharat Ke Sangt Ratna"
Mastro Swapan Chaudhuri
(Tabla)


"Sangeet Shree"
Padma Shree
Vidushi Sumitra Guha
(Vocal)


"Delhi Ratna"
Pt. Jaikishan Maharaj
(Dance)


2010
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Padma Vibhushan
Pt. Hariprasad Chaurasia
(flute)


Padma Bhushan
Smt. Uma Sharma
(Kathak Dance)


"Sangeet Shree"
Pt. Umakant & Ramakant Gundecha
(Gundecha Brothers vocal Dhrupad)


"Delhi Ratna"
Pt. Dalchand Sharma
(Pakhawaj)


2009
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Padma Vibhushan
Pt. Ramnarayan
(Sarangi)


Padma Bhushan
Ud. Asad Ali Khan
(Rudra Veena)


"Sangeet Shree"
Pt. Vinod Pathak
(Tabla)


"Delhi Ratna"
Vidushi Meeta Pandit
(Vocal)


2008
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Pt. Abhaya Narayan Mallick
(Vocal - Dhrupad)


Pt. Krishna Ram Choudhary
(Shehnai)


"Sangeet Shree"
Pt. Jayant Kastuar
(Kathak Dance)


"Delhi Ratna"
Ms. Aditi Mangaldas
(Creativity in Kathak)


2007
"Bharat Ke Sangeet Ratna"
Pt. Guru Mayadhar Raut
(Odissi Dance)


Pt. Tejpal Singh
(Indian Classical Music)


"Delhi Ratna"
Pt. Rajendra Gangani
(Kathak Dance)


"Sangeet Shree"
Dr. Anil Chaudhary
(Pakhawaj)

Copyright © . All Rights Reserved - www.classicalguitar-veena.com

Developed by Zap Infotech